Chuyên mục: CÁP QUANG

 • GÓI NET 6 (40 MBPS)

  Gói cáp quang Viettel 40Mbps (NET 6)+ Đối tượng: mọi đối tượng.+ Băng thông trong nước: 40Mbps.+ Băng thông cam kết quốc tế tối thiểu: 512Kbps.+ Cước trọn gói hàng tháng: 350.000đ.+ IP WAN: IP động. Gói cước NET 6 – 40Mbps Băng thông trong nước 40 Mbps Băng thông quốc tế tối thiểu 512 Kbps Giá chưa có […]
  Read more
 • GÓI NET 5 (35 MBPS)

  Gói cáp quang Viettel 35Mbps (NET 5)+ Đối tượng: mọi đối tượng.+ Băng thông trong nước: 35Mbps.+ Băng thông cam kết quốc tế tối thiểu: 256Kbps.+ Cước trọn gói hàng tháng: 250.000đ.+ IP WAN: IP động. Gói cước NET 5 – 35Mbps Băng thông trong nước 35 Mbps Băng thông quốc tế tối thiểu 256 Kbps Giá chưa có […]
  Read more
 • GÓI NET 4 (30 MBPS)

  Gói cáp quang Viettel 30Mbps (NET 4)+ Đối tượng: mọi đối tượng.+ Băng thông trong nước: 30Mbps.+ Băng thông cam kết quốc tế tối thiểu: 256Kbps.+ Cước trọn gói hàng tháng: 220.000đ.+ IP WAN: IP động.  Gói cước NET 4 – 30Mbps Băng thông trong nước 30 Mbps Băng thông quốc tế tối thiểu 256 Kbps Giá chưa […]
  Read more
 • GÓI NET 3 (25 MBPS)

  Gói cáp quang Viettel 25Mbps (NET 3)+ Đối tượng: mọi đối tượng.+ Băng thông trong nước: 25Mbps.+ Băng thông cam kết quốc tế tối thiểu: 256Kbps.+ Cước trọn gói hàng tháng: 200.000đ.+ IP WAN: IP động. Gói cước NET 3 – 25Mbps Băng thông trong nước 25 Mbps Băng thông quốc tế tối thiểu 256 Kbps Giá chưa có […]
  Read more
 • GÓI NET 2 (20 MBPS)

  Gói cáp quang Viettel 20Mbps (NET 2)+ Đối tượng: mọi đối tượng.+ Băng thông trong nước: 20Mbps.+ Băng thông cam kết quốc tế tối thiểu: 256Kbps.+ Cước trọn gói hàng tháng: 180.000đ.+ IP WAN: IP động. Gói cước NET 2 – 20Mbps Băng thông trong nước 20 Mbps Băng thông quốc tế tối thiểu 256 Kbps Giá chưa có […]
  Read more
 • GÓI NET 1 (15 MBPS)

  Gói cáp quang Viettel 15Mbps (NET 1)+ Đối tượng: mọi đối tượng.+ Băng thông trong nước: 15Mbps.+ Băng thông cam kết quốc tế tối thiểu: Không cam kết+ Cước trọn gói hàng tháng: 165.000đ.+ IP WAN: IP động. Gói cước NET 1 – 15Mbps Băng thông trong nước 15 Mbps Băng thông quốc tế tối thiểu Không cam kết […]
  Read more
0964743777
0964743777