Chuyên mục: COMBO CÁP QUANG & TRUYỀN HÌNH SỐ

 • COMBO NET 6 + TRUYỀN HÌNH

  Gói Combo NET 6 + Truyền hình Flexi + Đối tượng: mọi đối tượng. + Băng thông trong nước: 40Mbps. + Băng thông cam kết quốc tế tối thiểu: 512Kbps. + Cước trọn gói hàng tháng: 400.000đ. NET 6 + Truyền hình Flexi  Băng thông trong nước 40 Mbps Băng thông quốc tế tối thiểu 512 Kbps Trả […]
  Read more
 • COMBO NET 5 + TRUYỀN HÌNH

  Gói Combo NET 5 + Truyền hình Flexi + Đối tượng: mọi đối tượng. + Băng thông trong nước: 35Mbps. + Băng thông cam kết quốc tế tối thiểu: 256Kbps. + Cước trọn gói hàng tháng: 300.000đ. NET 5 + Truyền hình Flexi  Băng thông trong nước 35 Mbps Băng thông quốc tế tối thiểu 256 Kbps Trả […]
  Read more
 • COMBO NET 4 + TRUYỀN HÌNH

  Gói Combo NET 4 + Truyền hình Flexi + Đối tượng: mọi đối tượng. + Băng thông trong nước: 30Mbps. + Băng thông cam kết quốc tế tối thiểu: 256Kbps. + Cước trọn gói hàng tháng: 270.000đ. NET 4 + Truyền hình Flexi  Băng thông trong nước 30 Mbps Băng thông quốc tế tối thiểu 256 Kbps Trả […]
  Read more
 • COMBO NET 3 + TRUYỀN HÌNH

  Gói Combo NET 3 + Truyền hình Flexi + Đối tượng: mọi đối tượng. + Băng thông trong nước: 25Mbps. + Băng thông cam kết quốc tế tối thiểu: 256Kbps. + Cước trọn gói hàng tháng: 250.000đ. NET 3 + Truyền hình Flexi  Băng thông trong nước 25 Mbps Băng thông quốc tế tối thiểu 256 Kbps Trả […]
  Read more
 • COMBO NET 2 + TRUYỀN HÌNH

  Gói Combo NET 2 + Truyền hình Flexi + Đối tượng: mọi đối tượng. + Băng thông trong nước: 20 Mbps. + Băng thông cam kết quốc tế tối thiểu: 256Kbps. + Cước trọn gói hàng tháng: 230.000đ. NET 2 + Truyền hình Flexi  Băng thông trong nước 20 Mbps Băng thông quốc tế tối thiểu 256 Kbps Trả sau từng […]
  Read more
 • COMBO NET 1+ FLEXI

  Gói Combo NET 1+ Truyền hình Flexi + Đối tượng: mọi đối tượng. + Băng thông trong nước: 15Mbps. + Băng thông cam kết quốc tế tối thiểu: Không cam kết + Cước trọn gói hàng tháng: 215.000đ. NET 1 + Truyền hình Flexi  Băng thông trong nước 15 Mbps Băng thông quốc tế tối thiểu Không cam […]
  Read more
0964743777
0964743777