Chuyên mục: DỊCH VỤ KHÁC

  • HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL

    Dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel là giải pháp giúp Doanh nghiệp, Tổ chức có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy. Hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ […]
    Read more
0964743777
0964743777